Microsofts nya integrationstjänster i molnet

Hybridmoln optimerar dina resurser

Arbetar du med dataintegration eller som IT-chef, driftsansvarig eller arkitekt och vill öka affärsnyttan i era molnlösningar? På vår workshop identifierar vi områden i er organisation som lämpar sig för molnbaserad integration i Azure.

  • Acandos erfarna integrationsarkitekter scannar av er integrationskarta.
  • Vi väljer tillsammans ut ett, eller flera, områden att analysera i en teknisk proof of concept och business case-uträkning.
  • Ni får veta vilka områden som passar för molnbaserad integration i Azure.

Nästa steg

Med hybridmoln får du den bästa vägen till molnet och ett sätt att optimera dina befintliga resurser. Några direkta nyttoeffekter med molnbaserade integrationstjänster i Azure: ingen investering, lätt att komma igång, snabb time-to-market, förutsägbar pay-per-use och skalbar prestanda.

Få mer information genom att fylla i formuläret tillArrow Right
höger.

Om Acando

Vi är ett av Sveriges ledande konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Under 30 år har vi arbetat framgångsrikt med integration hos våra kunder och det är ett av våra fokuserade områden som växer. Vi levererar utveckling, förvaltning, support, arkitektur, upphandling, kravställning och styrning inom integrationsområdet. Besök vår hemsida för mer information: www.acando.se

Vad är hybridintegration?

De flesta verksamheter använder idag någon form av integrationslösning on-premise (tex med MS BizTalk Server) för att utbyta information mellan interna system och med externa parter. Med molnbaserade integrationstjänster i Azure kan omfånget av integrationslösningarna utökas med många direkta nyttoeffekter.