Behovsbaserade API-strategier ökar lönsamheten

Bättre skalbarhet med rätt API-strategi

Är du till exempel IT-chef eller arkitekt och vill veta mer om API-strategier och hur man implementerar en framtidssäker API-plattform? Lär dig hur ni snabbt och flexibelt kan skala upp och ner ert IT-stöd till funktion och prestanda med en enhetlig API-baserad integrationslösning.

  • Tillsammans tar vi fram en API-strategi utifrån er organisations behov.
  • Därefter etablerar vi en API-plattform genom installation och konfiguration av API-management i Azure.
  • När plattformen är på plats publicerar vi två till tre API:er som Proof of Concept.
  • Workshopen avslutas med en utvärdering av projektet, samt en genomgång av hur ni förvaltar API:erna på bästa sätt.

 

Nästa steg

Nu har ni en tydligt definierad API-strategi på plats med tillhörande plattform och flera API:er i produktion. Sänkta integrationskostnader, ökad konkurrenskraft och lönsamhet är andra resultat av iBiz Solutions API-workshop.

Få mer information genom att fylla i formuläret tillArrow Right
höger.

Om iBiz Solutions

Vi på iBiz Solutions har valt att uteslutande jobba med Microsoft-baserad integrationsteknik och är bland annat Microsoft Gold Partner inom området integration. Samtliga våra konsulter har lång erfarenhet av att jobba med BizTalk Server och är några av nordens främsta experter inom området. Vi har lång erfarenhet av allt från större och komplexa integrationsprojekt hos internationella organisationer till enklare projekt hos mindre kunder. För att effektivisera arbetet med BizTalk Server arbetar iBiz Solutions enligt ett antal övergripande processer runt arkitektur och leverans. Detta säkerställer hög kvalitet och leveransprecision på ett sätt som få andra konsultföretag kan erbjuda. iBiz Solutions har också under lång tid utvecklat färdiga komponenter och lösningar för att hantera en rad olika situationer. Denna ”verktygslåda” sparar tid och pengar i leveranser och ger mer högkvalitativa lösningar. Kika gärna på vår hemsida för att lära dig mer: www.ibiz-solutions.se