BizTalk 2016 förenklar din administration

Optimera er integrationsplattform

Arbetar du som till exempel IT-chef eller arkitekt och vill förbättra er infrastruktur med stora kostnadsbesparingar samt minskad intern arbetsbelastning som resultat? Då är BizTalk 2016 den moderna och framtidssäkrade lösningen för dig.

  • iBiz Solutions analyserar er nuvarande lösning och sätter upp tydliga mål utifrån era önskningar. Ni får sedan en projektplan som utgår ifrån rådande best practise.
  • Under implementationsfasen installerar och migrerar vi er nuvarande lösning till BizTalk 2016.
  • Ni får en tydlig översikt och dokumentation av installationen.

Nästa steg

Förutom en modern och stabil plattform erbjuder BizTalk 2016 också ett antal connectorer för att stödja hybrida integrationsscenarion.  Behöver ni tillval för testning och verifikation av er nya lösning kan iBiz Solutions självklart hjälpa till med det också.

Få mer information genom att fylla i formuläret tillArrow Right
höger.

Om BizTalk 2016

En av de stora nyheterna i BizTalk 2016 är möjligheten att lyfta upp plattformen i Azure och anamma en IaaS-lösning (Infrastructure-as-a-Service). Genom att optimera infrastrukturen i Azure har stora kostnadsbesparingar uppmätts samt en minskad intern arbetsbelastning då hantering av hårdvara undviks.
BizTalk 2016 bygger på en sk. ”Pay per Use”-modell vilket är en skalbar licensmodell där priset anpassas utefter hur mycket plattformen nyttjas.
Förutom en modern och stabil plattform erbjuder BizTalk 2016 också ett antal connectorer för att stödja hybrida integrationsscenarion, bland annat finns nu en färdig adapter till Logic Apps. IaaS High-Availability Support och en förbättrad Admin UI-konsol är andra exempel som också har gjort administrationen betydligt enklare än tidigare Biz- Talk-versioner.

BizTalk 2016 är en oerhört kompetent plattform anpassad för företags och organisationers existerande och framtida integrationsbehov. Tack vare iBiz Solutions gedigna erfarenhet från migreringsprojekt och vår standardiserade modell kommer projektet genomföras effektivt och professionellt.

Om iBiz Solutions
Vi på iBiz Solutions har valt att uteslutande jobba med Microsoft-baserad integrationsteknik och är bland annat Microsoft Gold Partner inom området integration. Samtliga våra konsulter har lång erfarenhet av att jobba med BizTalk Server och är några av nordens främsta experter inom området. Vi har lång erfarenhet av allt från större och komplexa integrationsprojekt hos internationella organisationer till enklare projekt hos mindre kunder. För att effektivisera arbetet med BizTalk Server arbetar iBiz Solutions enligt ett antal övergripande processer runt arkitektur och leverans. Detta säkerställer hög kvalitet och leveransprecision på ett sätt som få andra konsultföretag kan erbjuda. iBiz Solutions har också under lång tid utvecklat färdiga komponenter och lösningar för att hantera en rad olika situationer. Denna ”verktygslåda” sparar tid och pengar i leveranser och ger mer högkvalitativa lösningar. Kika gärna på vår hemsida för att lära dig mer: www.ibiz-solutions.se