Bättre genomslagskraft i dina kampanjer

Individanpassa kampanjer med prediktiv analys

Vi vänder oss till dig som jobbar som CIO, CMO, CTO, Head of Sales eller Head of CRM och vill testa att arbeta prediktivt för ett mer relevant kunderbjudande. Under workshopen hjälper vi dig också att sätta upp en end-to-end analytics-plattform för prediktiv analys.

  • Analysen utgår från data kring köphistorik – med bland annat kundinformation, demografisk information och köpfrekvens.
  • Vi diskuterar den data som krävs för att arbeta vidare med analysen. En maskinlärningsmodell tränas upp för att kunna förutspå köpbeteenden.
  • Du får en kundurvalslista – för en specifik kampanj – som ökar genomslagskraften i marknadsåtgärden.

 

Nästa steg

Vi installerar en färdig analytics pipeline i ditt Azure, med de tjänster som behövs för att fortsätta arbeta med prediktiv analys. Efter workshopen har ni mycket bättre insikter och kundförståelse samt möjlighet att ta fram lönsamma, individanpassade kampanjer.

Få mer information genom att fylla i formuläret tillArrow Right
höger.

Om Forefront Consulting Group

Vi är ett konsultföretag som stödjer förändring från strategi till avsedd effekt. Vi hjälper våra kunder att genomföra de rätta förändringarna, på rätt sätt. Vårt arbete börjar i förståelsen av hur verksamheten fungerar idag och av de mål som finns. Med utgångspunkt i en gemensam bild av förutsättningarna kan vi sedan föreslå och skapa de strukturer som förändringen kräver. Oavsett om det rör sig om organisationsförändringar, ledarutveckling, verksamhetsarkitektur eller utveckling av IT-system.
Kika gärna på vår hemsida för mer information: www.ffcg.se